OPŁATY / UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo,

przypominam, że decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienił się termin podniesienia wysokości czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku z 1 kwietnia 2020 r. na 1 września 2020 r.
Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 września 2020 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 690 zł
W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie następująco:
a) opłata za pierwsze dziecko – 690 zł;
b) opłata za drugie dziecko – 621 zł (10% zniżki);
c) opłata za trzecie i kolejne dziecko – 552 zł (20% zniżki).

Santander Bank Polska SA  60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wzrostem kosztów utrzymania budynku szkoły (wywóz śmieci, sprzątanie szkoły, media).

Dyrektor Szkoły
Mariusz Łupiński

Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171
Andrzej Sakowicz

INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH

Firma cateringowa dostarczająca obiady w roku szkolnym 2020/2021 – Pub & Restauracja „trzy po trzy”.
Od 1 września 2020 r. koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:
1. klasy 0 – II 8,00 zł,
2. klasy III – VIII 10,00 zł.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do godz. 8:30 pod nr tel. 85 7410479 lub 531012014.

Obiady płatne są przelewem do 20. danego miesiąca
na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. nr:
37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

UBEZPIECZENIA – POLISA

Link do zgłoszenia online:  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Link do OWU i formularze zgłoszeniowe:  www.ubezpieczeniwszkole.pl