NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W ROKU 2019/2020

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, funkcja

Bancarewicz Halina

j. rosyjski

Bancarewicz Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I B, trener Odysei Umysłu

Bańkowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy II B
Blank Agnieszka plastyka, edukacja plastyczna
Chocha Gracjana j. hiszpański, trener Odysei Umysłu
Chojnowska Anna j. angielski, wychowawca kl. V, trener TIK, trener Odysei Umysłu
Dąbrowski Marian koordynator, wychowanie fizyczne
Dobosz Helena religia prawosławna

Dubrawska Małgorzata

j. polski
Dubrawski Janusz Szachy
Dzięgielewska Anna religia katolicka, świetlica
Gireń Joanna pedagog, świetlica
Iwaniuk Danuta matematyka, wychowawca kl. IV
Jakubiuk Lech świetlica, trener TIK

Jaśko Małgorzata

biblioteka, świetlica

Kałmucka Małgorzata

fizyka
Korolczuk Alina wychowanie do życia w rodzinie
Kosińska Joanna j. angielski
Kuteszko Agnieszka świetlica
Lelewicz Anna j. angielski, j. niemiecki
Łodzińska Joanna przyroda, biologia, wychowawca kl. VI
Miezio Elżbieta j. polski
Mijalska Genowefa koordynator, historia, WOS, wychowawca kl. VIII
Morusiewicz Edyta eduk. wczesnoszkolna – wych. kl. III, trener Odysei Umysłu
Niechwiedowicz Paweł wychowanie fizyczne
Onoszko Marek koordynator infor., zaj. techniczne, informatyka
Paliwoda Lucyna edukacja przedszkolna – wychowawca kl. 0
Paszkowski Jarosław matematyka
Pawełko Maria chemia
Rudzińska Joanna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II R
Rybnik Anna edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
Sarokina Sviatlana rytmika
Snarska Gryko Aneta j. polski, wychowawca kl. VII B
Strapczuk Urszula wychowawca klasy I S, świetlica, trener Odysei Umysłu
Szumowska Hanna j. francuski, j. hiszpański
Zalewska Anna świetlica
Zbierajewska Marzenna Renata muzyka, edukacja muzyczna, świetlica
Łupiński Mariusz dyrektor, geografia, wychowawca kl. VIIA

Koordynatorzy w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 0 – III – mgr Marian Dąbrowski
Klasy IV-VIII – mgr Genowefa Mijalska

Wychowawcy klas i asystenci wychowawców
w roku szkolnym 2020/2021

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO
i Społeczne Przedszkole nr 1 STO

Klasa 0 – wychowawca mgr Lucyna Paliwoda, nauczyciel wspomagający mgr Anna Zalewska
Klasa I B – wychowawca mgr Małgorzata Bancarewicz, asystent p. Anna Dzięgielewska
Klasa I S – wychowawca mgr Urszula Strapczuk, asystent mgr Marzenna Zbierajewska
Klasa II B – wychowawcy mgr Dorota Bańkowska, asystent p. Joanna Gireń
Klasa II R – wychowawcy mgr Joanna Rudzińska, asystent mgr Joanna Kosińska
Klasa III – wychowawca mgr Edyta Morusiewicz, asystent mgr Małgorzata Jaśko
Klasa IV – wychowawca mgr Danuta Iwaniuk, asystent mgr Anna Lelewicz
Klasa V – wychowawca mgr Anna Chojnowska, nauczyciel mgr Lech Jakubiuk
Klasa VI – wychowawca mgr Joanna Łodzińska, asystent mgr Gracjana Chocha
Klasa VII A – wychowawca mgr Mariusz Łupiński, asystent mgr Elżbieta Miezio
Klasa VII B – wychowawca mgr Aneta Snarska Gryko, asystent mgr Paweł Niechwiedowicz
Klasa VIII – wychowawca mgr Genowefa Mijalska, asystent mgr Hanna Szumowska