MENU OBIADOWE

jadłospis 2021.03.01-31

INFORMACJA

Firma cateringowa dostarczająca obiady w roku szkolnym 2020/2021 – Pub & Restauracja „trzy po trzy”.
Od 3 września 2020 r. koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:
1. klasy 0 – II 8,00 zł,
2. klasy III – VIII 10,00 zł.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół STO do godz. 8:30 pod nr tel. 85 7410479 lub 531012014.

Obiady płatne są przelewem do 20. danego miesiąca
na rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr:
37 1090 2590 0000 0001 4680 3496